Co vám můžeme nabídnout?

Služby

01.

Preventivní prohlídka

Cílem preventivních prohlídek je předcházení zubnímu kazu a jeho komplikacím, onemocnění dásní a parodontu.
Při preventivní prohlídce provádíme :

  • podrobné vyšetření zubů a dásní
  • 1x za 2 roky zhotovujeme panoramatický OPG snímek
  • vyšetření doplňujeme případně diagnostickým RTG snímkem nebo bite wing RTG snímkem postranního úseku chrupu
  • vyhodnotíme úroveň ústní hygieny a ev. aplikujeme fluoridační preparáty

Doporučený interval preventivních prohlídek je 6 měsíců.

Důležitá je zejména pravidelnost.

Díky dodržované stomatologické prevenci má pacient naději na zdravý a zářivý úsměv. 

Není nic lepšího než vlastní zuby!

02.

Záchovná stomatologie

Cíleně plánujeme stomatologické ošetření tak, abychom na každý zákrok měli dostatek času – automaticky jej tak můžeme provádět bezbolestně v lokální anestezii.

Cíleně plánujeme stomatologické ošetření tak, abychom na každý zákrok měli dostatek času – automaticky jej tak můžeme provádět bezbolestně v lokální anestezii.

Implantáty, špičkové protetické řešení – fasety, korunky, můstky, protézy – široká škála moderních materiálů včetně počítačově zpracovaných celokeramických zirkon-oxidových výrobků. Veškeré stomatologické výrobky pro protetiku realizujeme ve vlastní zubní laboratoři, která na místě provede zkoušku i výběr optimální barvy.

03.

Endodoncie

Endodoncie znamená ošetření kořenových kanálků.

Pokud dojde následkem hlubokého zubního kazu k zánětu nervu uvnitř zubu, přichází na řadu buď vytržení zubu nebo ošetření kořenových kanálků. Zánět nervu v zubu působí bolest a neléčený zánět nervu se přenáší dál do kosti kolem zubu.

Pokud zastihneme ranou fázi zánětu, jsme většinou schopni tuto komplikaci zubního kazu zvládnout a tím docílit uchování zubu v ústech. Správné ošetření kořenových kanálků zajistí dlouholetou plnohodnotnou funkci “mrtvého” zubu.

Endodontické ošetření probíhá ve 2-3 krocích : (záleží na fázi zánětu a na počtu kanálků)

  1. odstranění nervu ( v lokální anestezii)
  2. opracování a rozšíření kořenových kanálků s cílem odstranit infekční obsah
  3. zaplnění kořenových kanálků

04.

Protetika

Protetická stomatologie řeší situace, kdy zub je poškozen tak, že nedovoluje zhotovení plomby ( výplně ). Zabývá se rekonstrukcí ztracené zubní tkáně, ztraceného zubu jako celku nebo náhradou skupiny zubů nebo celého chrupu.

V této části stomatologie jsou zubní lékař i pacient odkázáni na spolupráci se zubním technikem – laborantem a se zubní laboratoří. Komunikují spolu formou otisků, modelů a fotografií, výhodou bývá osobní spolupráce pacienta, např. při výběru barvy zubů apod.

05.

Dentální hygiena

Dentální hygienu doporučujeme navštěvovat pravidelně 2x do roka, aby se stačily odhalit negativní změny, které sami nedokážete rozpoznat.

Naučit se správně pečovat o svůj chrup a mít ho v pořádku pro Vás znamená použití estetičtějších výplňových materiálů, podstatně delší trvanlivost protetických prací nebo možnost bělení. Na místě je také nezapomínat na ekonomickou stránku věci, protože včasnou a správnou dentální hygienou předejdete pozdějším výdajům za výplně či protetik.

06.

Bělení zubů

Proč vůbec podstoupit bělení zubů? Bělit zuby znamená dosáhnout dlouhodobě jejich světlejšího odstínu. Již od chvíle prořezání zubu do dutiny ústní začíná jeho původní odstín tmavnout. Příčinou tmavnutí zubů jsou barevné pigmenty přijímané v potravinách a nápojích.

Nejčastější příčiny zabarvení zubů je konzumace černého čaje, kávy, coly, červeného vína či kouření a žvýkání tabáku. Zuby mohou být přirozeně tmavší již při prořezání. Jindy jsou na vině antibiotika, často opakovaně podávaná v raném dětství. Takové zuby bývají zbarveny do odstínů žlutéšedé či hnědé barvy

Postiženy jsou buď všechny rovnoměrně nebo jen některé. Změnu barvy způsobí i zvýšený příjem fluoru – fluoróza zubů. Je typická přítomností křídově bílých skvrn na jinak normálně zbarveném zubu.

07.

Stomatochirurgie

Mezi nejčastější stomatochirurgické zákroky patří: extrakce zubu (odstranění neboli „vytržení“), chirurgické vybavení zubu (technicky komplikovanější odstranění zubu z hlubší pozice v čelisti), resekce kořenového hrotu zubu (zkrácení kořene zubu), odstranění retních uzdičekúprava čelisti a dásně před zhotovením snímatelné zubní náhrady, zavedení zubního implantátu do čelistí po ztrátě trvalého zubu.

K velmi častému a někdy obávanému zákroku u pacientů patří extrakce „osmičky“. Třetí molár vyrůstá do zubního oblouku v dospělosti (od 18.  do 24. roku života). Zub ale může do dutiny ústní vyrůst i v pozdějším věku. Odborný názor na odstranění třetího moláru se výrazně liší v závislosti na celkovém zdravotním stavu pacienta, věku pacienta, konkrétní diagnóze jako i na odbornosti a zkušenosti daného stomatologa/stomatochirurga. 

Vždy je nutné zvážit i individuální osobnost pacienta a jeho aktuální potřeby. Proto je těžké  striktně stanovit hranice pro rozhodnutí se k odstranění „osmičky“. K rozhodnutí nelze předem přistupovat standardizovaně. Právě z těchto výše vyjmenovaných důvodů může pacient obdržet různá doporučení od různých stomatologů.

08.

Implantologie

Zubní implantáty zavádí zubní lékař – implantolog, až na výjimky se zákrok provádí ambulantně v jednom dni a pacient odchází domů vybaven antibiotiky pro prevenci zánětu. Úplné vhojení implantátu umožňující zatížení plně funkční protézou obvykle trvá 12 týdnů. Po tuto dobu je však možné nosit provizorní zubní náhradu, která pacientům umožní běžný společenský kontakt a usnadní přijímání potravy.

Zavedení zubních implantátů mohou ovlivnit rizikové faktory, jako je špatná ústní hygienasilné kuřáctvíporuchy srážení krvešpatný stav dásní či jejich zánět, nedostatečná hustota kostisilný diabetes či jiná onemocnění. Dnes však i pacienti vykazující některý z těchto rizikových faktorů mají šanci na bezpečné ošetření implantáty.

Velmi důležitá je spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem. Pacient by měl naslouchat pokynům lékaře a důsledně je dodržovat, především se jedná o důkladnou ústní hygienu. Pokud se o dentální implantát dobře staráte, měl by Vám vydržet po celý další život.

Více o zubních implantátech se můžete dozvědět na naši stránce zubní implantáty.